Tienhaarassa

Kehittämiskeskus Oy Häme on toiminnassaan tienhaarassa. Sen on pystyttävä tyydyttämään omistajien tarpeita ja kehittämään palveluitaan, mikäli se haluaa edelleen olla seudullinen kehitysyhtiö. Elinkeinostrategian onnistuminen ja toiminnan käytännön linjaukset ratkaisevat seudullisen elinkeinoyhteistyön tulevaisuuden.

Talven aikana hämmästeltiin Janakkalan rohkeaa päätöstä kotiuttaa yritysasiamiespalvelut. Hattulassakin on mietitty vakavasti yrityspalveluitten kotiuttamista. Nyt kunnan vt. kehittämispäällikkö hoitaa myös yritysneuvonnan. Kunnassa myös epäillään, että Kehke pyrkii tekemään seudulliset kehittämisratkaisut vain Hämeenlinnan eduksi.   

Maalaiskunnat sivustaseuraajia

Kriittisyys Kehken toimintaan ei lainkaan hämmästytä yrityksen historian valossa. Kun kuntaliitos varmistui, seudun yhteisestä kehitysyhtiöstä tuli juridisesti Hämeenlinnan konserniyhtiö. Myös poliittisesti Kehken toiminta muuttui. Janakkalan ja Hattulan edustajat joutuivat hallituksessa voimattomina seuraamaan, kun yrityksen johto sai uusia toimintaohjeita kaupungin johdolta.

Hallituksen jäseniä valittaessa maalaiskunnat joutuivat taipumaan Hämeenlinnan tahtoon. Kaupunki päätti valita myös hallituksen varapuheenjohtajan Hämeenlinnasta. Aikaisemmin se oli yhteistyön osoituksena aina kuulunut suurimmalle maalaiskunnalle – Janakkalalle. Hämeenlinna antoi toimillaan selvän viestin muille osakkaille, että tämä on meidän oma yhtiömme.

Kehittämishankkeet

Kehittämishankkeet ovat olleet tärkeä osa seudun kehittämistyötä. Ulkopuolista EU-rahaa on saatu hankkeisiin, kun kuntarahoituksesta on maksettu omarahoitusosuus.  Hankkeiden hallinnoijien vaatimustaso on kasvanut. Vain suuret toimijat, kuten HAMK, kykenevät nykyisin pyörittämään hankkeita, joiden koko on kasvanut.

Hankemaailma on etääntynyt peruskunnista. Syystäkin kunnissa kysellään, mitä me tai yrityksemme hyötyvät hankkeista?

Kehken asema ei ole kadehdittava. Sen on kyettävä tyydyttämään montaa eri isäntää:

– Omistajat asettavat yritykselle strategiset ja toiminnalliset tavoitteet.
– Peruskunnissa kysytään, mitä kunta kunta saa vastineeksi kuntarahalle.
– Yritykset odottavat osaavaa ja monipuolista yritysneuvontaa.
– Hankkeiden rahoittajat asettavat omat tavoitteensa hankkeiden toiminnalle.

Kehke joutuu tasapainoilemaan näiden eri vaatimusten ristipaineissa. Vanha viisaus toteaa, että kumartaessaan yhdelle pyllistää toiselle. Mikäli Kehke ei pysty konkreettisesti osoittamaan paikallisille kuntapäättäjille, että toiminta hyödyttää peruskuntaa, vaarana on rahahanan sulkeutuminen, mikä näivettää toiminnan.

Onnistuminen seudullisen elinkeinostrategian laadinnassa ja käytännön toteutuksessa sekä aluekehitystyössä on Kehkelle ”Näytön paikka”.  

Kommentti artikkeliin “Tienhaarassa”
  1. avatar Seppo Rehunen sanoo:

    Vakava aihe. Ja pysähtymisen paikka.

    Vielä kaksi vuotta sitten Kehittämiskeskus Oy Häme oli kahdeksan kunnan yhteinen yritys. Nyt keskus on enää kahden kunnan, Hämeenlinnan ja Hattulan, yhteinen toimija.

    On hyvin ymmärrettävää, että kaikissa päätöksentekotilanteissa vähemmistöön jäävä Hattula harkitsee omaa rooliaan keskuksessa. Taitaa olla aika miettiä keskuksen päätöksenteko, merkitys ja tarpeellisuuskin uudestaan. Myös keskuksen nimi (Häme!) kaipaa uudelleen arviointia.

Jätä kommentti

css.php