Lukujen laki

Yleensä suomalaiset jakavat kiitosta harvoin ja minä vielä keskimääräistä harvemmin. Hattulan viime valtuustossa sellainen ihme kuitenkin tapahtui. Kiitin kunnanhallitusta. Koskaan ei kunnallispoliittisen urani aikana meillä ole ollut kunnanhallitusta, joka yhtä tarmokkaasti olisi paneutunut talouden hoitoon. Kiitokset olivat ansaitut.

Kaikesta huolimatta tunnen huolta hattulalaisten hyvinvointipalveluitten turvaamisesta. Hattulan palvelut ovat mielestäni laadukkaita ja voimme ottaa asiakkaiden tarpeet huomioon. Jos taloutemme ei ole kunnossa, puhevaltaa asioistamme käyttävät pankinjohtajat, markkinavoimat ja valtiovalta. Se on kylmien lukujen laki. Siitä meillä on tuoreita esimerkkejä maailmalta Kreikasta ja Irlannista. Sellaisessa asetelmassa velkaisella Hattulalla ei olisi puheoikeutta. Pidetään siis taloutemme kunnossa, niin kauan kuin asia on omissa käsissämme.

Velkaantuminen kuriin 

Vaikka talous on korjaantumassa paljon on vielä haasteita edessä kunnan taloudessa. Velkaantuminen kasvaa edelleen huolestuttavasti. Kahdeksassa vuodessa on velan määrä kuntalaista kohti kasvanut 20-kertaiseksi! Paljon hyvää on investoinneilla kieltämättä saatu aikaiseksi ja parannettu kuntalaisten palveluita.

Valtuustossa väitettiin velanoton johtuvan maanhankinnasta, jolloin raha tulee maata myytäessä takaisin korkojen kanssa. Pääosa velasta on kuitenkin mennyt rakentamiseen. Vain viidennes on käytetty maanhankintaan. Saattoi olla vain taitavaa poliittista puhetta, jota minä en hallitse.

Lainat on maksettava pois ja sitä varten on kassaan kerättävä varoja. Jatkuva velkaantuminen ei käy. Ainut tapa lyhentää velkataakkaa on ryhtyä tekemään voitollisia tilinpäätöksiä. Positiivinen vuosikate ei riitä vaan poistotkin on katettava. Vain täten voimme vähentää ”pankinjohtajien puheoikeutta” kunnassamme.   

Päätöksenteko

Olen oppinut kantapään kautta, että kuntaa ei johdeta kuten yritystä. Politiikka on yhteisten asioitten hoitoa yhteistyöllä. Yksi ryhmä ei voi päättää, jollei sillä ole enemmistöä. Päätös syntyy enemmistön tahdon mukaan. Siinä prosessissa muita osapuolia on kuunneltava ja heidän näkökantojaan arvostettava.

Keskustelemalla löytyy yhteinen tahto. Päätös ei aina ole paras mahdollinen, mutta kuitenkin paras saavutettavissa oleva. ”Demokratiassa enemmistö voi olla väärässä”, olen joskus lohduttanut itseäni, kun en ole saanut mielestäni parasta päätösvaihtoehtoa viedyksi läpi.

Kuluneella kaudella minulle on tullut käsitys, että poliittisten ryhmien olisi pitänyt keskustella enemmän. Kun taustakeskusteluja käydään riittävästi, on myös edellytyksiä löytää parempia ratkaisuja ja viedä vaikeitakin asioita eteenpäin.

Tavoitteet konkreettisiksi 

Sanallisesti määritetyt päämärät mielletään eri tavoin. Hattulan kehittämisohjelmassa olemme sitoutuneet terveeseen taloudenpitoon. Kuitenkin jokainen valtuutettu, viranhaltija ja kuntalainen mieltää sen omalla tavallaan.

Sanalliset tavoitteet pitäisi muuttaa mitattaviksi, jolloin ne konkretisoituisivat päättäjille ja niiden toteutumista olisi helpompi seurata. Tavoitteet saataisiin myös sidottua budjettiin. Tällöin tavoitteet muuttuisivat käytännön toiminnaksi ja toteutuisivat.

Olen joskus esittänyt Hattulassa poliittisille ryhmille hallitusohjelman laatimista. Se ei silloin ottanut tuulta. Kun uusi kunnanhallitus aloittaa ensi vuonna kaksivuotisen työskentelynsä se voisi ensi töinään päivittää Hattulan kehittämisohjelman ja tuoda sen valtuuston käsittelyyn. Se voisi palvella hyvänä ohjenuorana suunnistettaessa kohti seuraavia kunnallisvaaleja.

Jätä kommentti

css.php