Kuinka käy keskussairaalan?

Poliittisessa keskustelussa on kannettu huolta erikoissairaanhoidon säilymisestä Kanta-Hämeessä. Huoli on aiheellinen, sillä K-HKS:n tilanne on vähintäänkin haasteellinen.

Keskussairaala on strategiassaan päättänyt, että väestö saa erikoissairaanhoidon palvelut Kanta-Hämeessä. Tämä on kannatettava ja hyvä, asiakaslähtöinen tavoite.

Kanta-Hämeen keskussairaalan tilanne on haasteellinen. Pieni maakunta on jakautunut kolmeen seutukuntaan. Tämä tuo ylimääräisiä kustannuksia kiinteiden rakenteiden muodossa.

Tilannetta ei helpota yhtään. että jokaisella seutukunnalla on omat tavoitteensa. Yhteistä säveltä on vaikea löytää. Forssa on tehnyt omat linjauksensa. Riihimäen seutu odottaa keskussairaalan päätösten käytännön vaikutuksia.

Kilpailukyky ratkaisee 

Keskustelussa on vaadittu yhteen hiileen puhaltamista. Erikoissairaanhoidon turvaamisella maakunnassa on aikanaan tarkoitettu, että kunnat yksiselitteisesti, kustannuksista välittämättä käyttävät oman keskussairaalan palveluita. Se ei toimi enää käytännössä. Kuntien talouksien liikkumavarat ovat niukat, eikä palveluitten osto mihin hintaan hyvänsä ole mahdollista.

Uusi terveydenhuoltolaki lähtee siitä, että palveluita voidaan ostaa muualtakin kuin omalta keskussairaalalta. Keskussairaalan on siten lunastettava paikkansa olemalla kilpailukykyinen, paikallinen palveluitten tuottaja.

Keskussairaalan kilpailukyky riippuu sen kyvystä järjestää palveluita. Yritysmaailman kokemukset osoittavat, että keskisuuren yrityksen on vaikea tuottaa kaikkia palveluita itse. Pienen on erikoistuttava. Palveluiden kustannusrakenne on tunnettava ja pystyttävä rakentamaan toimiva palvelukonsepti. On oltava valmis luopumaan omien, markkinahintaa kalliimpien palveluiden tuotannosta. Ne tarjotaan asiakkaille ostopalveluina.

Tämä ei ole helppoa julkisella sektorilla. Henkilökunta pitää helposti kiinni perinteisistä toiminnoista. Ei ymmärretä, että toimintaympäristö on muuttunut.

Keskussairaalan toiminnot ovat tehostuneet. Strateginen ajattelu on kehittynyt. Nyt elinehtona on, että kilpailukykyinen strategia pystytään viemään nopeasti käytäntöön.
 

Jätä kommentti

css.php