Vanhakantaista ay-politiikkaa

Suomen Hammaslääkäriliitto näyttää toiminnassaan jämähtäneen viime vuosituhannelle. Liitto on julistanut Hämeenlinnan terveyskeskusliikelaitoksen hakusaartoon, koska hammaslääkäreiden hallinnollisena esimiehenä ei ole hammaslääkärikoulutuksen saanut henkilö!

Päteviä perusteita ei hakusaarrolle löydy. Tämä on vain vanhakantaista ay-politiikkaa, joka ei kuulu tähän päivään.  Uskomatonta, että  nykyään toimitaan tällä tavalla.  Näköjään kuitenkin hierarkkisessa terveydenhuollossa kaikki on vielä mahdollista.

Yksityisellä sektorilla ei esimiehen kolutusta kyseenalaisteta. Hyväksytään, että esimieheksi nimitetään pätevä henkilö, vaikka hänellä olisi muodollisesti alempi koulutustaso. Johtamisosaaminen ratkaisee ja on koko organisaation etu.  

Muodollisesti hammaslääkäriliitto voi ajatella, että liikelaitoksessa on yksi hammaslääkärin työpaikka menetetty. Kuitenkin maassa on tällä hetkellä aivan liian vähän hammaslääkäreitä. Kaikille työtä haluaville on työtä. Hakusaarrolle ei siten ole työllisyyteen liittyviä perusteita.

Hammaslääkärin nostaminen johtajaksi itse asiassa vähentää resursseja asiakaspalvelusta. Eikö asiakas, joka viime kädessä maksaa hammaslääkärin palkan, olekaan hammaslääkäriliitolle tärkeä?

Hammaslääkäreiden ja lääkäreiden sekä yleensä asiantuntijoiden johtaminen on haastavaa.  Työssään lääkärit pääsääntöisesti tekevät kliinistä työtä ja ovat  siinä erinomaisia. Johtamiseen he pääsevät pätevöitymään työurallaan vähemmän tai ei lainkaan. Lääkäreiden johtamisosaamisessa on yleensä parantamisen varaa.

Kun toimintaympäristö muuttuu, on hyvä, että organisaation johdossa  on henkilöitä, jotka näkevät asiat usealla eri tavalla. Laaja-alainen ajattelu ja positiivinen jännite päätöksenteossa nostavat kaikki varteenotettavat vaihtoehdot esille ja siten vahvistaa organisaation toimintaa. Tämän olen omakohtaisesti kokenut työelämässä.

Jätä kommentti

css.php