Hattulan kuntaliitosselvitys – uutta ajateltavaa

Hattulan kokoomus oli tehnyt aloitteen numeromateriaalin saamisesta kuntaliitospäätöksen tueksi. Kunta hankkikin konsultin selvityksen Hattulan taloudesta muihin kuntiin verrattuna sekä arviota tulevasta  talouden kehityksestä. Ennustamisen ja erityisesti tulevaisuuden ennustamisen sanotaan olevan vaikeaa. Hyvän ja havainnollisen selvityksen numerot olivat kuitenkin ajatuksia avaavia. 

Kovin paljon uutta tuo selvitys ei minulle tuonut, mutta pani kuitenkin pohtimaan asioita. Yllättävää oli todeta, että Suomen kunnista peräti kahdessa kolmesta väkiluku laskee, jolloin verotulojen pohja rapautuu. Näiden kuntien on pakko tehdä vaikeita päätöksiä, kun talous ei toimi.

Seudun kuntien talous- ja toimintaluvut ovat keskenään pitkälle samantyyppiset. Hattulan palvelutuotanto on hieman Hämeenlinnaa tehokkaampaa, mutta eräät taloudelliset puskurit ovat pienemmät. Talouden luvuista ei löydy asiaperusteita vaatimukselle kuntaliitoksesta.

Mahdollisuuksia

Hämeenlinnan seudun kolme kuntaa kuuluvat niiden armoitettujen kuntien  joukkoon, jolla on elämisen edellytykset väestökasvun ansiosta. Se edellyttää kuitenkin tarkkaa taloudenhoitoa. Se ei tulevina vuosina tule olemaan helppoa. Vaikeita päätöksiä on tehtävä tai ne tekee jotkut muut hattulalaisten puolesta. 

Vaikka olemme hoitaneet taloutta tarkasti olemme silti tehneet virheitä.  Jälkeenpäin voimme sen helposti todeta ja  myöntää. Olemme virheellisesti tuijottaneet liikaa ylijäämäiseen vuosikatteeseen ja hyväksyneet poistojen kautta tappiolliseksi painuvat tilinpäätökset. Olemme epäviisaasti pitäneet liian pitkään alhaista veroprosenttia. ”Emme voi nostaa veroprosenttia, kun Hämeenlinnakaan ei sitä tee”-ajsttelu ei  ole tervettä taloudenhoitoa. Tämä talouspolitiikka on johtanut kunnan velkaantumiseen. Olemme eläneet tulevien sukupolvien kustannuksella. Taloudellinen liikkumavaramme on syöty.

Haasteet uudelle valtuustolle

Tehty selvitys on hyvä pohjapaperi, eräänlainen  toiminnan kivijalka, uudelle valtuustolle. Tulevan puheenjohtajan on syytä kutsua valtuutetut seminaariin käymään läpi talouden realiteetteja. Uuden valtuuston on niitä ymmärrettävä ja sovellettava toiminnassaan, jos haluavat Hattulan jatkavan itsenäisenä. Se tulee edellyttämään tiukkaa taloudenpitoa, toiminnan tehostamista, tinkimistä asioista, jotka ehkä muuten olisi mukava saada, sekä myös veronkorotuksia. Hattulan itsenäisyys edellyttää vaikeitakin päätöksiä.

Hattulan menestymisen edellytys on, että myös seutukunta menestyy. Me emme voi jäädä omaan poteroomme makaamaan vaan meidän on avoimesti tehtävä  yhteistyötä myös seudun kehittämiseksi. Sitä voidaan tiivistää usealla eri sektorilla. Suurimmat haasteet ovat sosiaali- ja terveystoimen alueella. Siellä ehkä tarvitaan maakunnallista yhteistyötä. Palvelurakenteet on saatavat toimimaan tehokkaammin ja paremmin.

 Toivottavasti seudun  kunnat olisivat valmiit yhteistyöhön. Kuntarajat ja hallintorakenteet tulisi nyt unohtaa ja selvittää ennakkoluulottomasti palveluitten uusia tuotantorakenteita.  Se parantaa seutukunnan kilpailukykyä, josta kaikki hyötyvät.

Jätä kommentti

css.php