Jätevesikompastelua

Jätevesisuunnitelmia on tehty niukanlaisesti kertoi Helsingin Sanomat. Jo­pa nel­jän­nes­mil­joo­na ha­ja-asu­tus­alueen kiin­teis­töä on yhä il­man jä­te­ve­si­jär­jes­tel­män re­mont­tia. Ei ihme, sillä niin paljon on sinänsä hyvässä asiassa on kompasteltu ja tehty virheitä.

Kun määräykset haja-asutusalueiden jätevesikäsittelystä aikanaan annettiin, päätin jäädä katsomaan laitteiden kehitystä siirtymäajan loppupuolelle. Päätös oli viisas, sillä testit ovat osoittaneet laitteiden keskeneräisyyden. Kuitenkin monelle mummulle ja vaarille ovat tehokkaat myyntitykit kaupanneet toimimattomia laitteita. Syystä haja-asutusalueen väki on tästä suivaantunut valtakunnan poliitikkoihin.

Kun jätevesijärjestelmän uudistaminen tuli tilallamme ajankohtaiseksi, sain kunnasta luettelon suunnittelijoista. Viranhaltijat eivät voi ketään suositella, joten valitsin listasta muutaman suunnittelijan, joilta pyysin tarjoukset. Lähtökohtana oli taloudellisesti edullisin käsittelyvaihtoehto. Tarjouspyynnössä oli mainittu joitakin vaihtoehtoja, joita tulisi selvittää. Valitsin yrittäjän saatuani häneltä myös esimerkkejä tekemistään töistä.   

Kävimme  suunnittelijan kanssa paikan päällä läpi tilan kokonaistilanteen ja mahdolliset eri vaihtoehdot. Sain tilaamani jätevesisuunnitelman. Keskusteltuani eräiden muiden asiantuntijoiden kanssa, totesimme puhdistamon imeytysvesien aiheuttavan mahdollisesti eräitä ongelmia. Päädyimme siirtämään  puhdistamon vielä parempaan paikaan. Tarkistimme suunnitelman ja lähdin hakemaan toimenpidelupaa.

Nyt osoittautui, että suunnitelma ei täytä luvan myöntämisen vaatimuksia! Tarvittiin myös poikkileikkauskuva. Tällaisia suunnittelijani ei koskaan ollut tehnyt, mutta pienen empimisen jälkeen hän lupasi sen tehdä. Kuva syntyi, mutta työn lasku oli suolainen. Siitä käytiin tiukkaa keskustelua. Yksi lisäpiirros maksoi enemmän, kuin koko suunnitelma! Tuttavani, joka näitä kuvia tekee työkseen, totesi sen vaativan parin tunnin työn, mutta minua laskutettiin kahden päivän työstä!

Mitä tästä opin? Minun olisi pitänyt edellyttää tilatessani suunnitelmaa, jolla voin hakea toimenpidelupaa. Oletin automaattisesti suunnitelman olevan tällä tasolla, mutta totuus olikin toinen. Tyhmyydestä sakotetaan ja maksatetaan.

Aloin myöhemmin vielä epäillä suunnitelman järkevyyttä ja keskustelin siitä erään toisen, kokeneen jätevesisuunnittelijan kanssa.  Hän totesi suunnitelman sinänsä olevan toteuttamiskelpoisen. Siihen sisältyy tiettyjä elementtejä, mitkä nostavat materiaali- ja rakentamiskuluja.  Taloudellisesti edullisempia ja toimintavarmempia vaihtoehtoja näyttäisi löytyvän. Onni onnettomuudessa oli, että en ennättänyt aloittaa rakentamista. Vaihtoehtoja vertaillaan vielä kerran.

Kokemattomat suunnittelijat

Jätevesien käsittelyyn on yleensä useita vaihtoehtoja. Ratkaisun pitää olla teknisesti toimiva  ja taloudellisesti edullinen. Taloudellisuuden tarkastelu eri vaihtoehdoissa ei ole aivan helppoa. Kokonaistaloudellisuuteen vaikuttavat laiteinvestoinnit, rakentamiskulut ja käyttökustannukset laitteiston elinaikana. 

Minulle jäi se tuntuma, että nuoret suunnittelijat, ovat he sitten AMK-insinöörejä tai muita, kyllä hallitsevat teknisesti puhdistamon rakenteen suunnittelun. Taloudellisia kysymyksiä ei hallita tai niille ei panna painoa suunnittelun yhteydessä. Vähäinkin vaativammissa kohteissa kustannukset ja taloudellisuus voivat vaihdella suuresti.

Suunnittelijoiden osaaminen ja työn jälki on kirjavaa.  Suunnittelijan  tulisi olla kokenut ja kykenevä hallitsemaan toiminnan kokonaisuuden.  Kuluttaja joutuu valitsemaan suunnittelijan sokkona vailla aikaisempaa kokemusta ja tietämystä. En pitäisi pahana, jos esimerkiksi kunnallisilta jätevesineuvojilta tai kunnan teknisestä yksiköstä saisi tietoa kokeneista jätevesisuunnittelijoista, jotka hallitsevat tekniset kysymykset ja laativat automaattisesti myös taloudellisuusvertailun eri vaihtoehdoista.

Yritysneuvonnassa TEM kouluttaa konsultteja tiettyjä tuotteita tekemään. Voitaisiinko myös jätevesisuunnitelmien laadintaan kouluttaa suunnittelijoita ja auktorisoida heitä? Sillä tavoin päästäisiin irti villien suunnittelijoiden ja kauppiaiden viidakosta.

Jälkikirjoitus 28.7.2012

Helsingin Sanomat kertoo, että jätevesipuhdistamoiden toiminnasta on vaikea löytää tutkimustietoa. Useat valmistajat ovat tehneet CE-sertifikaatin mukaisen testin ja myyvät sen nojalla laitetta. Testillä ei ole mitään tekemistä Suomen jätevesiasetuksen kanssa. Kuluttajan on vaikea arvioida täyttääkö CE-merkinällä varustettu laite jätevesiasetuksen vaatimukset.  

Jos jotain positiivista haluaa asiassa löytää, niin jätevesikäsittelyyn joudutaan panostamaan haja-asutusalueilla. Puhdistuksen taso nousee, ja vesistöjen kuormitus vähenee. Saavutetaanko asetuksen vaatimukset, on toinen kysymys. Joudutaankohan muutaman vuoden päästä korjailemaan nyt tehtyjä investointeja? Paljonkohan rahaa poltetaan turhaan?

Kommentti artikkeliin “Jätevesikompastelua”
  1. avatar Olavi Lepistö sanoo:

    Kuulostaa oudolta tuo Helsingin Sanomien tieto siitä että jätevedenpuhdistamoista on vaikea löytää tutkimustietoa? Tekniikan Maailman rakennuslehti teki aika kattavan, vuoden kestäneen tutkimuksen puhdistamoiden toiminnasta, muistaakseni alkoi v2010. Siinä oli aika selkeästi esitetty yleisempien puhdistamoiden toimint ja tulokset koejakson ajalta, väliraportteineen. Tämän johdosta ei ole vielä tullut puhditamoa hankituksi.

Jätä kommentti

css.php