Luottamuksen varassa

Ihmisten ja yhteisöjen välinen toiminta perustuu luottamukseen. Luottaessamme toiseen henkilöön uskomme, että hän ei tee haittaa tai vahinkoa meille. Hän toimii ennalta sovitulla tavalla hyväksyttävästi. Jos ei ole keskinäistä luottamusta, eivät asiat etene luontevasti. Emme myöskään haluaa tehdä ka Lisää
css.php