Luottamuksen varassa

Ihmisten ja yhteisöjen välinen toiminta perustuu luottamukseen. Luottaessamme toiseen henkilöön uskomme, että hän ei tee haittaa tai vahinkoa meille. Hän toimii ennalta sovitulla tavalla hyväksyttävästi. Jos ei ole keskinäistä luottamusta, eivät asiat etene luontevasti. Emme myöskään haluaa tehdä kauppaa epäluotettavan henkilön kanssa.

Aidommillaan luottamus on varmaan pienen lapsen ja vanhempien välillä. Lapsi luottaa täysin vanhempiinsa, jotta saa perustarpeensa tyydytettyä.

Luottamus syntyy monen eri tekijän vaikutuksesta. Luottamuksen ilmapiiri voi syntyä jo ensi kohtaamisessa, tavassa ajatella ja toimia. Se kasvaa ja syvenee toiminnan sekä tekemisen kautta. Luottamuksen rakentaminen voi myös olla hidas ja pitkä prosessi. Pettämällä henkilön luottamuksen se voidaan menettää heti ja jopa pysyvästi. Menetetyn luottamuksen voittaminen takaisin on vaikeaa.

Vahva luottamuspääoma kestää myös epäonnistumisen varsinkin, kun siihen löytyy uskottava syy. Joskus esimerkiksi yrityksen laatujärjestelmä saattaa pettää yllättävän seikan vuoksi ja viallisia tuotteita pääsee markkinoille. Asiakkaat pystyvät antamaan epäonnistumisen anteeksi, jos epäonnistuminen myönetään avoimesti. Tällöin on hyvä myös kertoa, mihin korjaaviin toimenpiteisiin on ryhdytty. Itse asiassa hyvä reklamaation tai kriisin hoitaminen jopa kasvattaa asiakaskunnan luottamusta yritykseen.

Poliikka perustuu luottamukseen. Vaaleissa äänestäjä antaa valtuutuksen henkilölle, johon hän luottaa ja jonka hän uskoo ajavan äänestäjälle tärkeitä asioita ja arvoja. Demokratiassa enemmistö päättää. Henkilöt, joilla on yhteiset päämäärät, toimivat yhteistyössä luottaen toisiinsa, jolloin enemmistön tahto toteutuu.

Jos henkilö haluaa saada aikaan muutoksen vallitsevaan politiikkaan, se on tehtävä taitavasti. Hänen on voitettava enemmistön luottamus uudelle ajatukselleen. Kritisoimalla tai heittämällä kapuloita muiden rattaisiin on mahdotonta saada muutosta aikaiseksi. Tällainen toiminta ei lisää uskottavuutta ja luottamusta. Se kääntyy ajan myötä helposti esittäjäänsä vastaan. Muiden ärsyttäminen ajaa muutosta yrittävän omaan leiriinsä ja vähemmistöön.

Hattulan valtuustossa on käsitelty harvinaista lautakunnan luottamuspulaa. Kun luottamuksen puute oli tuotu esille, valtuusto asetti tilapäisen valiokunnan selvittämään asiaa. Saadun selvityksen perusteella valtuuston enemmistö katsoi, että luottamuspula on olemassa. Tilapäinen valiokunta sai jatkotehtävän valmistella tarkastuslautakunnan erottamista. Valtuuston enemmistö hyväksyi valiokunnan esityksen.

Vaikka koko tarkastuslautakunta varajäsenineen erotettiin, ei se tarkoita, että kaikki jäsenet olisivat menettäneet valtuuston luottamuksen. Kuntalaki vain edellyttää tällaista kollektiivista menettelytapaa. Luottamusta nauttivat henkilöt voidaan valita uuteen lautakuntaan ja he voivat jatkaa täysipainoisesti toimintaansa.

Julkaistu Hämeenlinnan Kaupunkiuutisissa 12.7.2014

16 kommenttia artikkeliin “Luottamuksen varassa”
 1. avatar Jaana Laine sanoo:

  Hei

  Ajattelin jättää koko kirjoituksen omaan arvoonsa, mutta tuo viimeinen ”Hattulan valtuustossa” suorastaan vaatii minua kommentoimaan kirjoitusta erotettuna tarkastuslautakunnan jäsenenä. Kari on hieman oikonut asian käsittelyä tuossa kirjoituksessaan. Luoko luottamusta jättää oleellisimmat ja asiaan isoimmin vaikuttavat asiat pois kirjoituksesta? Asiasta on tehty Hallinto-oikeuteen valitus menettelyvirheestä. Jokainen virkamies ja johtava luottamushenkilö ymmärtää mistä on silloin kyse. Koko prosessin pitäisi kaatua tähän menettelyvirheeseen, ja kaikki pitäisi tehdä uudelleen ja lain mukaisesti. Prosessissa sattui pikkuinen ”tapaturma” tilapäiselle valiokunnalle, he eivät yksilöineet syytöksiä eivätkä kuulleet meitä tarkastuslautakunnan jäseniä näistä syytöksistä. Hallintolaki ohjaa tätä kuulemismenettelyä eikä se ihan mennyt lain edellyttämällä tavalla. Tarkastuslautakunnan jäseniltä pyydettiin lausunto mahdollisesta epäluottamuksesta? Mahdollinen epäluottamus ei ole yksilöity syy eikä siihen voi mitenkään puolustautua. Yksilöidyt syyt saimme silmiimme vasta valtuuston kokouskutsun liitteenä olevasta tilapäisen valiokunnan loppuraportista. Näinkö Kari parannetaan luottamusta meidän poliittisten toimijoiden ja virkamiesten välillä? Koko erottamisfarssi lähti kunnanhallituksen ”tahdosta” päästä eroon tarkastuslautakunnan puheenjohtajasta ja mahdollisesti kaikista sen ”hankalista” jäsenistä. Nyt käytettiin ”poliittista harkintavaltaa” väärien tarkoitusperien ajamiseksi. Ero olisi voitu myöntää tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle heti kun hän sitä pyysi. Miksi näin ei toimittu Kari Ventola? Tietämättömyyttä vai silkkaa politiikan peliä, vaikka ”pelinappuloina” oli ei poliittinen elin? Olen opiskellut aika monta vuotta juridiikkaa, enkä voinut uskoa että näin tahdittomasti voi toimia Hattulan kunnanhallitus. No onhan siitä tahdittomuudesta ja epäselvyyksistä koko prosessin osalta ihan Kuntaliiton lakimiehen lausunto. Jossa siis todetaan, että jos prosessi etenee kuten on edennyt ja jos joku siitä valittaa niin valitus menee mitä suurimmalla todennäköisyydellä lävitse. Kari kysynkin sinulta, kuinka korkealta taholta olisit tarvinnut ohjeistusta, jotta asia olisi edennyt hallintolain mukaisesti? Eikös teillä istu kunnanhallituksessa myös juristi jonka olisi pitänyt ymmärtää Kuntaliiton lakimiehen viesti? Aikaa ja rahaa on palanut tämänkin farssin eteenpäin viemisessä ja vain ”poliittisen harkintavallan” pettäessä jollain henkilöillä! Onko järkee vai ei kysyy entinen tarkastuslautakunnan jäsen? Avointa, läpinäkyvää ja demokraattista politiikkaa odotellessa?
  Jaana Laine
  entinen Hattulan tarkastuslautakunnan jäsen

  • avatar Seppo sanoo:

   Onneksi on olemassa Jaana! Ja kertakaikkiaan hän on *Hattulan Hyväksi* jos joku!

  • avatar Kari Ventola sanoo:

   Hyvä Jaana,

   Tiedät varsin hyvin, että tarkastuslautakunta-asia lähti liikkeelle lautakunnan puheenjohtajan, ei kunnanhallituksen toimesta. Kunnanhallitus ei ole ollut asiassa aloitteellinen, vaan joutuu toimimaan tässä asiassa ”postikonttorina” ja tuomaan asian valtuuston käsittelyyn kuntalain mukaisesti. Valtuusto on tehnyt asiassa päätökset.

   Valmistelu on tapahtunut tilapäisessä valiokunnassa. En minä, eikä kukaan kunnanhallituksesta ole ohjannut tilapäistä valionkuntaa, joka on toiminut täysin itsenäisesti.

   Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja viittasi kirjeessään toimintaani. Tämän vuoksi olen systemaattisesti jäävännyt itseni päätöksenteosta. En ole ottanut, enkä voi nytkään ottaa kantaa tarkastuslautakunnan epäluottamusprosessiin.

   Halusin kuitenkin käsitellä kolumnissani luottamusta yleisellä tasolla.

   Terveisin
   Kari

   • avatar Jaana Laine sanoo:

    Juurikin näin Kari, eli pj. pyysi eroa syy epäluottamus tarkastuksen kohteita kohtaan eli sinua, kunnanjohtajaa, valtuuston puheenjohtajaa ja muutamaa muuta johtavaa viranhaltijaa kohtaan. Niin kunnanhallitus päätti ”kääntää” asian ja esittää tilapäisen valiokunnan asettamista tarkastuslautakunnan erottamiseksi mahdollisen epäluottamuksen valossa. Tämänhän laki sallii mutta kuten Kuntaliiton lakimiehen lausunto osoittaa ei kaikki mennyt ihan putkeen. Asiaa yritettiin korjata kierroksella kaksi ja saatiin maaliin mutta prosessiin jäi tuo menettelyvirhe tarkastuslautakunnan kuulemisessa. Myös itsensä turhaan jäävämistä on käsitelty Korkeimman hallinto-oikeuden tapauksissa. Tapaukset eivät ole kaatuneet niihin mutta tiukkaa kritiikkiä on tullut itsensä turhaan jääväämisestä. Kyllä mielestäni valtuutetuilla olisi ollut täysi oikeus kuulla ja esittää kysymyksiä tässä tapauksessa myös. Poliittista peliä on pelattu ja hartaasti tämän asian tiimellyksessä. Olen sitä tai tätä niin en siedä minkäänlaista kähmintää erityisesti epäpoliittista elintä kohtaan. Joten hallinto-oikeuden päätöstä odotellessa……… Mielenkiintoinen myös tuo Hml keissi! Tämä on sitä todellista luottamuksellista toimintaa?!

    • avatar Seppo sanoo:

     Toimiko tarkastuslautakunta ja pj. oikein vai väärin? Liian lepsusti vai tiukasti? Tarkastiko tai puuttui asiohin joihin ei ”jotkut tahot” katsoneet olevan syytä puuttua? Kerro ihmeessä enemmän,että tavalliset kuntalaisetkin tietävät.

 2. avatar nimimerkki sanoo:

  Sen verran tämä keissi sivuaa myös hämeenlinnaa, että on ihan pakko hiukka hämmentää. Kun epäilysten mukaan Hämeenlinnan tarkastuslautakunnasta vuodettiin arkaluonteista tietoa keski-häme lehteen, uhkasi Iisakki Kiemunki lautakuntaa erolla. Itse asia , elikä todennäköisesti kunnanjohtajan myötävaikutuksella erotettu tilintarkastaja- keissi vaiettiin sittemmin kuoliaaksi, eikä sitä avattu mistään rakosesta enää ainakaan kuntalaisille. Lehtihän antoi ymmärtään että tilintarkastaja olisi ollut paljastamassa kunnanjohtajan tekemiä kämmejä ja tästä syystä syrjäytetty.

  • avatar Jaana Laine sanoo:

   Hei, kaikkea sattuu ja tapahtuu ”poliittisella kentällä”. Sen verran satun tietämään tästä HML tilintarkastajasta, että hän jos kuka hoitaa viimeisen päälle hommat mallikkaasti ja lakien mukaisesti. Ja jos joku ”kämmää” ja jää siitä kiinni, on se sitten vaikka herra tasavallan presidentti se on syytä nostaa pöydälle. Mitä varten meillä on tilintarkastaja sekä tarkastuslautakunta jos heidän työtään ei arvosteta vaan lakaistaan maton alle?

 3. avatar nimimerkki sanoo:

  Minulla on samankaltainen kuva tuosta tilintarkastajasta. jos nyt oikein muistan niin Kiemunki vihjaili myöhemmin että tilintarkastajalla olisi yläkerta hieman sekaisin. Juuri tällaisten keissien vuoksi suhtaudun hallinnon yläpäähän aika skeptisesti, kun tämä ei nyt ollut ihka ensimmäinenkään laatuaan.

  • avatar Jaana Laine sanoo:

   Hei, Aivan tilintarkastajassa ei varmasti ole vikaa mutta jonkun muun yläkerrassa mahdollisesti? Aika rankkaa tekstiä ja voidaan puhua jo kunnianloukkauksesta tai ainakin herjaavasta lausunnosta tätä tilintarkastajaa kohtaa. Ei tilintarkastaja tehnyt asiasta sen suurempaa numeroa? No hieman vastaavaa tapahtui meidänkin keississä. Eli tilapäisen valiokunnan loppulausunnossa, jossa nämä yksilöidyt syytökset olivat. Oli syytteet lähinnä kokousten kutsumiseen liittyviä asioita, ei oltu laadittu tarkastussuunnitelmaa, hallinnon- ja tarkastusmääräysten noudattamatta jättämistä, kuultavien johtavien viranhaltijoiden suhteen epäselvyyttä mistä kuullaan yms. Meillä tarkastuslautakunnassa toimii sihteerinä kunnan tilintarkastaja eli kyllä kaikki hoidetaan lain ja asetusten mukaisesti aivan kuten aikaisemminkin. Tarkastussuunnitelma on tarkastuslautakunnan sisäinen suunnitelma joten se ei kuulu kenellekään muulle. Kokoukset kutsuttiin koolle kuten ennenkin. Olen siis istunut tarkastuslautakunnassa jo edellisellä valtuustokaudella eikä mitään ongelmia. Hiukka skeptinen on itsestänikin tullut näiden juttujen jälkeen.

 4. avatar Jykä sanoo:

  ” Kritisoimalla tai heittämällä kapuloita muiden rattaisiin on mahdotonta saada muutosta aikaiseksi. Tällainen toiminta ei lisää uskottavuutta ja luottamusta. Se kääntyy ajan myötä helposti esittäjäänsä vastaan. Muiden ärsyttäminen ajaa muutosta yrittävän omaan leiriinsä ja vähemmistöön.”

  Yllä oleva lainaus Kari Ventolan tekstistä kertoo hyvin Hattulan nykyisistä toimintatavoista. Henkilöt, jotka vaativat avoimuutta ja perusteita päätöksille ovat nykyiselle kabinettiryhmälle hankalia ja heidät leimataan kapuloita heitteleviksi ja pitää siten siirtää sivuun päätöksenteosta. Jos kyseenalaistat kabinettiryhmän päätöksiä olet automaattisesti hankala henkilö, jonka kanssa ei yhteistyötä haluta tehdä.

  Kari Ventola vetoaa tarkastuslautakunnan erottamisprosessissa siihen, että hän on systemaattisesti jäävännyt itsensä päätöksenteosta. Jokainen Hattulan politiikkaa seurannut tietää, että päätöksiin vaikutetaan ennen kaikkea ennen varsinaista päätöksen tekoa. Asioita voi edistää kahdenvälisillä keskusteluilla sekä valtuustoryhmiin vaikuttamalla. En väitä, että Kari Ventola olisi näin tehnyt, mutta kunnanhallituksen puheenjohtajalla on erittäin suuri vaikutusvalta ja tuntuisi erikoiselta mikäli hän ei olisi asiasta keskustellut esim. oman valtuustoryhmänsä kokouksissa.

  Luottamuksesta kun puhutaan niin tuli mieleeni viime keväinen Parolan lukion siirtoa koskeva episodi, josta keskustelin erään lukion opettajan kanssa. Hänen kertomansa mukaan Kari Ventola oli viestittänyt omalle valtuustoryhmälleen opettajan(nimeltä mainiten) muuttaneen kantansa lukion siirron suhteen. Kyseinen opettaja oli ollut tyrmistynyt saadessaan tietää, että hänen nimeänsä oli käytetty asian yhteydessä. Opettaja ei sanojensa mukaan ollut edes keskustellut asiasta Ventolan kanssa eikä muuttanut mieltänsä ja koki nimeänsä käytetyn väärän tiedon levittämiseen.

  Em. mainittu esimerkki ei sinänsä liity aiheeseen, mutta kertoo hyvin sen miten asioihin voidaan vaikuttaa äänestysnappia painamatta. Kulttuuri jossa asioita valmistellaan suurelta yleisöltä piilossa mahdollistaa väärien tietojen levittämisen ja tietylle piirille hankalien tietojen pimittämisen.

  • avatar Jaana Laine sanoo:

   Hei, mielenkiintoisinta on tämä asetelma että henkilö joka niin kiivaasti jäävää itsensä ja ei halua kommentoida asiaa niin kirjoittaa siitä kuitenkin lehteen ikäänkuin puolustuksena toiminnalleen? Ja yrittää vakuutella kuntalaisia, että kaikki meni lakien ja asetusten mukaisesti. Kyllä valtuutettuja nyt jälleen vietiin 10-0 kunnanhallituksen puolelta. Politiikan moraali on täysin kadoksissa osalta kuntamme poliitikkoja.

 5. avatar Seppo sanoo:

  Eilisessä KU:ssa,joka vasta tänään Parolaan jaettiin,on Matti Kortesaaren tätä sivuava ansiokas kirjoitus ”Luottamuksesta puheen ollen”.

  • avatar Jaana Laine sanoo:

   Hei, luin Kaupunkiuutisten Kortesaaren kirjoituksen ja asiaa oli. Näin se luottamus tuli Kari Ventolan osalta punnittua, mutta poliittinen muisti on vain niin valitettavan kovin lyhyt äänestäjillä. Muistan muuten viime vuonna kun Rahkoilan koulua oltiin lakkauttamassa ja pidimme siellä yhtä tilaisuutta valtuutetuille. Jo tässä tilaisuudessa tuli mainittua tämä Ventolan lupaus äänestäjilleen, että lähikouluja ei lakkauteta. Mitäs Ventola siihen kuin hymähteli ja hymyili itsekseen…..joopa joo eipä tässä tämän enempää tästä asiasta. Olen mielummin se kapuloita rattaisiin heittäjä ja epäsuosittu ”häirikkö” kuin petän omat äänestäjämme!

   • avatar Seppo sanoo:

    Tänään on KU:ssa Pekka Laineen kirjoitus asiasta. Ansiokas sekin! Kiitos Pekka, nyt alkaa ”taavi tavallisellekin” kuntalaiselle pilkku hiljaa selvitä mistä on kyse. Kannattaa kaikkien lukea ja ihmetellä.

    • avatar Jaana Laine sanoo:

     Hei

     Itse olen prosessin käsitellyt tuolla meidän Hattula kuntalaisten kuulemisessa melko perusteellisesti. Kirjoittelin sinne jo puolustuksenkin niille tilapäisen valiokunnan perusteettomille syytöksille, joista meitä ei edes vaivauduttu kuulemaan. On ”hienoa” politikointia syrjäyttää luottamushenkilöitä, jotka osaavat avata suunsa myös vaikeassa paikassa. Saati sitten kun ovat kokeneet itseensä kohdistuvan epäoikeudenmukaista kohtelua, manipulointia, asioiden vääristelyä ja jopa valehtelua. Kuten Ventola kuvaa ansiokkaasti ”se kääntyy ajan myötä helposti esittäjäänsä vastaan” !
     Ajattelin sen julkaista jossain vaiheessa omalta osaltani, niin näkevät kuntalaiset mistä meitä ei kuultu ja mikä olisi ollut puolustus näille perusteettomille syytöksille.

  • avatar Seppo sanoo:

   Jos ne Hämeenlinnan ja Car Centerin maakaupat peruuntuu siirretäänkö sitä kilometri tai kaksi pohjoseen päin, Hattulan puolelle,siihen jonnekin Katinalan ja Parolan väliin?

Jätä kommentti

css.php