Vuoden vaihtuessa

Vuoden lopulla on hyvä tarkastella tämän valtuustokauden aikaansaannoksia. Koska kunnallisvaalit siirrettiin keväälle, nykyinen valtuusto työskentelee vielä muutaman kuukauden. Isoja poliittisia päätöksiä ei kuitenkaan enää vaalien alla tehtäne.

Luottamushenkilöt eivät yksin pysty toimimaan, vaan kunnassa tarvitaan myös osaava henkilöstö. Hattulassa olemme onnistuneet hyvin johtavien viranhaltijoiden rekrytoinneissa.

Olemme tehneet tiivistä ja onnistunutta yhteistyötä. Suuria ja vaikeita asioita on päätetty. Yhdessä on ideoitu uusia, parempia tapoja toimia. Kuntalaisten palveluita on kehitetty laajalla rintamalla. Onnistumisista on iloittu yhdessä.

Tämän valtuustokauden suurin päätös oli Hattulan sote-palveluiden turvaaminen. Sen toimeenpano siirtyy ensi vuodelle. Terveydenhuollon kilpailutuksen tuloksena saamme Parolaan uuden, ajanmukaisen terveyskeskuksen. Siellä hattulalaiset saavat tulevaisuudessa hyvien terveyskeskuspalveluitten lisäksi myös laadukkaita perustason erikoissairaanhoidon palveluita. Palvelu paranee ja hoito nopeutuu, kun enää ei aina tarvitse mennä Hämeenlinnaan.

Juteinikeskus paransi sivistys- ja liikuntatiloja sekä toimintaedellytyksiä. Hattula oli eturivissä ottamassa käyttöön tietokoneita opetuksessa. Uusien opetussuunnitelmien kanssa kuljemme perusopetuksen kärkijoukossa.

Vanhusten asumispalvelut uudistuivat, kun Willa-Katinala saatiin käyttöön. Ajanmukaiset, viihtyisät tilat ja tutut hoitajat luovat turvallisen asumisympäristön ikääntyneille.

Itsenäisenä kuntana toimimisen edellytys on terve talous. Siinä Hattulassa on onnistuttu, vaikka ote on välillä hieman lipsunut. Valtionosuuksien ja verotulojen väheneminen sekä kunnan ulkopuolisten organisaatioiden kulujen kasvu ovat valitettavasti pakottaneet veronkorotukseen.

Seutuyhteistyötä aktivoitiin valtuuston ensimmäisenä vuotena. Pian se kuitenkin hiipui. Olisin toivonut, että se olisi kantanut pidemmälle. Koko maakunnan yhteistyötä tarvitaan, jotta soten ja maakunnan uudistuksessa löydetään parhaat ratkaisut ja voidaan toteuttaa ne.

Väestön väheneminen on ollut jo parin vuoden ajan koko maakunnan yhteinen huoli. Elinkeinojen kehittämien avulla ja sen tuloksena syntyvien uusien työpaikkojen uskomme kääntävän Hattulan väestökehityksen kasvuun. Tarvitsemme myös viihtyisiä asuintotontteja, joita nyt on tarjolla.

Haasteita ei tulevilta vuosilta puutu. Uusi valtuusto joutuu paneutumaan soten tuomiin muutoksiin. Parin vuoden kuluttua Hattula on rakenteeltaan erilainen. Puolet kunnan menoista ja palveluista siirtyy maakunnan vastuulle.

Ennakkolaskelmien mukaan sote-uudistuksessa Hattula on jälleen verotulojen menettäjä. Tuleva valtuusto  joutuukin miettimään, kuinka selviytyä velkojen lyhennyksistä, kun verotuloja leikataan. Taloudenhoito vaatii uusia toimia.

Lämmin kiitos kuluneesta vuodesta kaikille yhteistyökumppaneille. Menestystä koko Hämeenlinnan seudulle itsenäisyytemme juhlavuotena.

Julkaistu Hämeenlinnan Kaupunkiuutisissa 31.12.2016

Jätä kommentti

css.php