Häme nousuun

Jo vuosia suuret yritykset ovat tehostaneet toimintaansa ja vähentäneet työntekijöitä. Tuotantoa on siirretty ulkomaille halvan työvoiman maihin. Uudet työpaikat ovat syntyneet mikro- ja PK-yrityksiin. Syystäkin on nuorille korostettu yrittäjyyden merkitystä työllistymisessä. Hattulassa, kuten mones Lisää

Vuoden vaihtuessa

Vuoden lopulla on hyvä tarkastella tämän valtuustokauden aikaansaannoksia. Koska kunnallisvaalit siirrettiin keväälle, nykyinen valtuusto työskentelee vielä muutaman kuukauden. Isoja poliittisia päätöksiä ei kuitenkaan enää vaalien alla tehtäne. Luottamushenkilöt eivät yksin pysty toimimaan, vaan ku Lisää

Tuottavuustalkoot kutsuu

Yksityisellä sektorilla seurataan tiiviisti tuottavuuden kehitystä. Tuottavuuden parantaminen vahvistaa yrityksen kilpailukykyä. Tuottavuuden kasvaessa palkkoja voidaan korottaa vaarantamatta yrityksen tulevaisuutta ja työpaikkoja. Kunnissa ei tuottavuuden kasvuun ole kiinnitetty samalla tavalla huo Lisää

Kuntatalouden lottoa

Jokainen yrittäjä tietää, miten tärkeää on tasainen kassavirta yrityksen toiminnan kannalta. Suurissa projekteissa sovitaan  osasuorituksista, joilla varmistetaan toiminnan rahoitus. Loppusuoritus jää tulematta vain, jos ostaja menee konkurssiin. Kuntatalouden rahoituspohja on aivan toisenlainen. To Lisää

Hallitusohjelma Hattulaan

Aikanaan esitin, että Hattulan kunnanhallitus laatisi ohjelman, jonka mukaan se haluaa hoitaa yhteisiä asioita. Esitys sai jonkin verran kannatusta. Kunnanhallituksen silloinen puheenjohtaja ei kuitenkaan lämmennyt ajatukselle. Näin ohjelmapaperia ei laadittu. Hattulan kunnan kehittämiseksi on laadi Lisää

Verotuloja kasvattamaan

Raha- ja tulovirta kunnan rajojen ulkopuolelta tuo kuntaan varallisuutta. Tiedostettuani tämän nuorena kunnallispoliitikkona esitin yrittäjämyönteisen toimintapolitiikan käynnistämistä.  Ei kunnan pidä siten toimia. Meidän on panostettavat vain viihtyisään asunkuntaan, kokeneemmat kunnallispoliitiko Lisää

Jätevesikompastelua

Jätevesisuunnitelmia on tehty niukanlaisesti kertoi Helsingin Sanomat. Jo­pa nel­jän­nes­mil­joo­na ha­ja-asu­tus­alueen kiin­teis­töä on yhä il­man jä­te­ve­si­jär­jes­tel­män re­mont­tia. Ei ihme, sillä niin paljon on sinänsä hyvässä asiassa on kompasteltu ja tehty virheitä. Kun määräykset haja-as Lisää

Ei yllättänyt

Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvitys ei yllättänyt. Kanta-Hämeen puristaminen kolmeen kuntaan on ollut jo esillä keskusteluissa. Oma lukunsa kuitenkin on, miten tavoitteeseen päästään. Selvitys myös osoittaa, että Hämeenlinnan seudun kolme kuntaa ovat kaikki hyvässä iskussa. Kuntaliitoksilla Lisää

Poliitikot ja markkinavoimien niskalenkki

Eräät maamme eturivin poliitikoista ovat sanoneet, että markkinavoimille ei saa antaa valtaa vaan niitä tulee ohjailla. Tämä on valitettavasti poliittista demagogiaa vailla todellisuuspohjaa. Nykyinen talouskriisi osoittaa, ettei markkinavoimia voi kahlita. Globaalit markkinat ovat niin suuret ja us Lisää

Metsän poika tahdon olla

Viilentyneet syksyiset päivät on hyvä ajankohta aloittaa metsänhoitotyöt. Nautin raivaussahan kanssa työskentelystä. Henkisen työn tekijän on hyvä havaita osaavansa jotain muutakin ja saavansa aikaan myös konkreettista jälkeä. Hyvää kuntoliikuntaa  Raivaaminen on myös oivaa kuntoilua – hyötyli Lisää
css.php